Simon Jacobsens fødegård, Mellemgaard, først i 1900-tallet

Simons slægtshistorie

Slægt følger slægters gang. Simon Jacobsen går i sin mors fodspor, når det gælder slægtsforskning. Hvert enkelt slægtled er ved at blive beskrevet, men det tager tid, da der er over 40. Efter få generationer viser det sig, at Simon Jacobsen stammer fra Nordjyllands dominerende godsejerfamilie i 1800-tallet. Derfra går familielinjen videre til Skipper Clement og til vikingekongerne Harald Blåtand og Gorm den Gamle. Det ser ud til, at slægten kan spores helt tilbage til Europas første kongelige, kongerne i Kvenland, hvor den ældste blev født år 160. 

Fra fæstegård til base for evangelisk og karismatisk vækkelseskristendom. Dette er historien om Simon Jacobsens fødehjem, Mellemgaard i Brødslev ved Ingstrup, der blev bragt i Egnssamlingen 2018. Beretningen begynder i 1700-tallet, hvor familien på gården var fæstebønder. Næste generation var frie bønder og baptistpionerer. Simon Jacobsens forældre købte gården af tredje generation, og da kom den karismatiske vækkelseskristendom til gården. Afslutningen er om familiens kristne liv. 

Simon Jacobsens oldefar, Ole Jakobsen, var skovfoged i Pajhede Skov for godsejer, kammerherre og hofjægermester Sophus Frederik Erik Otto Skeel på Birkelse Hovedgård. Inden da blev han udlært plantør hos Enrico Mylius Dalgas, medstifter af Det Danske af Hedeselskab. Da Pajhede Skovs historie aldrig var skrevet, så skrev Simon Jacobsen ikke blot om sin oldefars liv som skovfoged, men også skovens historie fra middelalderen og op til vor tid. Det blev til to artikler i Vendsyssel Årbog i 2014 og 2015.

Simon Jacobsens slægt ejede herregården Lundergaard i Jetsmark i 1700-tallet. År 1900 købte bonden Jørgen Nielsen herregården, han havde tilknytning til en af Danmarks frikirker, Evangelisk Frikirke Danmark (indtil 28. august 2021 Det Danske Missionsforbund). Jørgen Nielsens spændende personlighed, har Simon Jacobsen beskrevet i Danmarks største historiske årbog, Vendsyssel Årbog 2022.

Simon Jacobsens oldefar og tre af hans brødre overtog hver sin gård, der var fæstegårde under Børglum Kloster, i 1800-tallet. Hans mors fødehjem, Eriksminde, overtog oldefar Erik Eriksen, en af de fire Eriksen-brødre, af godsejer Christian Michael Rottbøll i 1883. Simon Jacobsens morfar, handelsmanden Hans Thomsen, overtog 37 år senere gården, og Eriksminde har nu været i slægtens eje i over 130 år.

Simon Jacobsen besluttede sig for at skrive farbror Ejnars livshistorie, da han var den yngste og længstlevende af de fire Jacobsen-brødre. Derudover har han levet det meste af sit liv i hovedstaden, og derfor har den øvrige familie ikke så meget kendskab til hans liv. Ejnar har valgt at leve et enkelt liv og har altid haft stor glæde ved at hjælpe andre mennesker, som han har mødt gennem livet. 

Dette er beskrivelsen af en handelsmand, der som 30-årig fik sit liv radikalt forandret. Han mødte Jesus på vej hjem fra et værtshus i Brønderslev. Fra en opvækst i trange kår på Stenum Hede blev Hans Thomsen en velkendt kreaturhandler og gårdejer. Det kristne liv gennemsyrede han hverdagsliv, og han blev et stort eksempel for mange mennesker.