Børglum Kloster var nordjysk centrum for kirkens magt før reformationen

Kirkehistorie

Bogen beskriver en spektakulær vækkelse, som udsprang i Løkken og berørte hele Nordjylland samt en del af landet. ”1300 år med kristendom i Danmark” hedder et af kapitlerne, der rummer landets kirkehistorie kort fortalt. Løkken har været præget af det åndelige liv, som beskrives gennem 250 år.

Historien om Skandinaviska Turistlyrkan på De Kanariske Øer og solkysten begyndte i 1960’erne

Christian Jensen, der blev født på Langeland i Danmark, var en af grundlæggerne. 50 år senere kom den norske pastor Magne Aker til Puerto Rico og etablerede en turistkirke i shoppingcentret. 

1300 år med kristendom i Danmark. En kort beskrivelse af kristendommens indførelse og vejen til religionsfrihed, er beskrevet i Simon Jacobsens bog fra 2018 ”Den store vækkelse.”

Simon Jacobsen har også bidraget til professor Kurt E Larsens bog ”Kirkeretninger i Danmark” som blev lanceret i 2022. Bogen fortæller om Løkken som en frikirkeby.

I 2017 var det 500 år siden, at Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg, en begivenhed der blev startskuddet til reformationen. Simon Jacobsen har udforsket den nordjyske reformator Peder Thomesen, der var munk på Børglum Kloster. I forbindelse med reformationsjubilæet blev beskrivelsen af Peder Thomesen, den første evangeliske biskop i Vendsyssel, publiceret. 

Kong Christian valgte en pinseprædikant som chef, jagtkaptajn, på kongeskibet Dannebrog. Victor Lorentz Lorck fik sin karriere i Marinen og var samtidig prædikant. Kongen valgte ham ikke blot som jagtkaptajn, men udnævnte ham også til Ridder af Danneborg og Kommandør af 2. grad. Læs beretningen om jagtkaptajnen, da kongeskibet var ved at forlise, og kaptajn Lorcks tale til spejderne.

I forbindelse med, at Pinsevækkelsen fejrede 100-års jubilæum i Nordjylland, forskede Simon Jacobsen i vækkelsens historie i Danmark fra 1907 til 1924, hvor den blev delt i to kirkesamfund, Apostolsk Kirke og Pinsebevægelsen (i dag Mosaik). Forskningen blev publiceret i en række kronikker den kristne ugeavis Udfordringen. 

Efter Simon Jacobsens foredrag på Pandrup Bibliotek i 2019 om kirkelivet og vækkelser i Jammerbugt Kommune har lokalaviserne i kommunen bragt hans forskning i en artikelserie. De 13 artikler begynder med Herrnhuterne, og derefter beskrives de frikirkelige bevægelser og kirkesamfund. Folkekirken og de to folkekirkelige bevægelser Indre Mission og Grundtvigianerne er ikke beskrevet.

Under foredraget om Hjørring Kirkehistorie, 1000 år med kristendom, i Hjørring Baptistkirke 2019 lovede Simon Jacobsen at skrive byens kirkehistorie. Menighedslokalet var stuvende fuldt med interesserede, blandt dem to af Vendsyssels Historiske Museums medarbejdere. Jacobsen forsker fortsat i de over 25 trosretninger, der har været i byen, og VHM’s tidligere, direktør Mogens Thøgersen, er sparringspartner på dette bogværk. 

Siden 2010 har Simon Jacobsen forsket i Løkkens kirkehistorie. Resultatet ses i bogen ”Den store vækkelse”, der udkom 2018, og i et foredrag holdt på Kulturhus Løkken i 2019. Med tiden bliver de godt 20 trosretninger, der har været repræsenteret i Løkken, også beskrevet, lover Simon Jacobsen. Indtil da besvarer han gerne på spørgsmål og fortæller om sin forskning.

I 2022 holdt Simon Jacobsen et foredrag i Ingstrup Bogbrugs med emnerne: Den forsvundne borg ved Ingstrup, Ingstrup Sø, Ingstrups Kirkehistorie – 13 trosretninger, Ingstrup Mejeriby, Vesterhavsbadet Kjettrupgaard, Badevogne og badehuse ved Grønhøj, Statsminister Staunings sommerhus m.m.

Det slideshow som blev vist den aften kan ses her på en PDF fil

Corona-epidemien satte en stopper for Simon Jacobsens foredrag om Stenums kirkehistorie i Vesterkirken. Så snart det bliver muligt at samles igen under normale forhold, kan alle komme og høre om hans forskning i de trosretninger, som har virket i sognet gennem de sidste århundreder. Allerede nu kan det afsløres, at mere end 10 trosretninger har været virksomme i Stenum Sogn.