Lønstrup tegnet af Poul Andersen

Lønstrup

Vestkysten, klima og kystnedbrydning – 3. oplag 2023
Bogen handler om det store menneskelige og naturmæssige drama, der udfolder sig langs den jyske vestkyst.

Digteren og kunstmaleren Holger Drachmann, som er mest kendt fra Skagen, skrev en novelle som handlede om Lønstrup i 1877. Novellen “En uromantisk novelle” blev udgivet i ugebladet “Ude og Hjemme” over nogle uger fra den 25. maj 1879. Novellen kan læses her.

Marinemaleren Christian Mølsted var en af de mange kunstnere, som besøgte Lønstrup. Mølsted fik et særligt forhold til byen, da han blev gift med den lokale bagermester Johan Frederik Svendsens datter. Tina Høegh, Cand. mag. i Kunsthistorie, har skrevet en artikel om Christian Mølsted, der blev bragt i Vendsyssel Årbog 2020, som kan læses her.

Mårup Kirke, den store vesterhavskirke fra 1200-tallet, findes ikke mere. Kirken kom nærmere og nærmere klinten, og var havnet i havet, hvis ikke den var revet ned. Under medvirken af Nationalmuseet fjernede man hele kirken i perioden 2008 til 2015, i takt med Vesterhavet gnavede sig ind under klinten kirken stod på.

Bogen er den første samlet beskrivelse af den nordjyske vestkyst-og badeturismes historie. 12 af de 122 sider omhandler Lønstrup, mens man i resten af bogen kan læse om 18 andre badesteder fra Thorup Strand til Skagen.

I løbet af de næste par år udgiver Simon Jacobsen en bog, som har arbejdstitlen: ”Badevogne og badehuse ved Vestkysten i 200 år”. Bogen får fokus på badelivet langs Jyllands vestkyst. I dag er badehusene ved Løkken og Blokhus nok mest kendt.