Seminar eller inspirationsaften

Hvordan får man succes som menneskefisker?

Simon Jacobsen har en enkel og klar undervisning, som er utrolig motiverende. Der lægges et vigtigt grundlag for en evangelistisk livsstil, hvor man når de fortabte i verden. Tilhørerne bliver opflammet og får lyst til at være menneskefiskere.

Gud kaldte Simon Jacobsen til at lancere GOD TV i Norden i 1995. Han deler egne erfaringer om, hvordan man når mennesker med evangeliet i dagens Danmark. Han har blandt andet bedt med flere forretningsfolk til frelse, deriblandt to naboer.

Gennem kristen TV er der blevet frelst mange hundrede mennesker i Skandinavien i de sidste 15–20 år, men det personlige vidnesbyrd i hverdagen er stadig vigtig.

Hvorfor bliver der ikke flere mennesker frelst i Danmark? Hvorfor er det så svært at nå danskerne med evangeliet?

Det er tre mulige årsager:

1.    Det kan være på grund af ’Rigdommens blændværk’, som Jesus taler om i Matt. 13: 22 – at mennesker er så optaget af livet, at de ikke sanser Gud.

2.    Eller fordi de er vaccineret imod kristendom. De har sikkert ikke mødt levende kristendom, men kulturkristendom i blandt andet Folkekirken eller ’den mørke og fordømmende kristendom’, som er kendt fra Hans Kirks ’Fiskerne’.

Mange har aldrig mødt levende kristendom. Taler man om Gud, sætter de lighedstegn mellem deres tidligere oplevelser og det, der fortælles.

3.    En tredje årsag kan være, at de levende kristne ikke lader deres lys skinne klart nok?

Lever du et liv, der er værd at efterleve?

Har du lært at præsentere evangeliet på rette måde?

Er du menneskefisker, i ordets virkelige betydning?


’Hvordan får man succes som menneskefisker’  
Man kan lære at blive menneskefisker og blive rigtig god til det. Flere hundrede mennesker har lært menneskefiskeri på Simon Jacobsens seminar, som han har afholdt rundt om i Norden.

Vil du hjælpe Jesus med at opsøge de fortabte?
Der er to sætninger, som er grundlag for undervisningen: Lukas 19:10, hvor Jesus siger: ”Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.”

Spørgsmålet er: ”Vil du hjælpe Jesus med at opsøge de fortabte?” Er svaret ja, så ønsker Jesus at undervise dig ud fra Mattæus 4:19, ”Kom og følg mig, og jeg vil gøre dig til menneskefisker.”

Jesus underviste disciplene i tre år, og de blev dygtige menneskefiskere. Det samme kan du også opleve, hvis du vil lære og praktisere menneskefiskeri.

Enhver opgave, vi skal løse, kræver tid. Er årsagen, at vi ikke har tid?
Tid til at nå mennesker for Jesus har vi alle. Tiden bliver blot brugt til noget andet.

Måske er det ikke så meget tiden, men en manglende passion – en længsel efter at se mennesker blive frelst.

Jesus sagde: Gå ud – men for mange er det et stort skridt ud af ’komfortzonen’.

Bibelen taler om, at vi skal åbne munden og Gud vil fylde den – så forvent, at Han vil give dig de ord, du skal sige.

Hvis du vil vinde mennesker for Jesus, så bed denne bøn: Jesus led mig til mennesker, der er åbne for evangeliet, dem der i dag råber til dig. Uden bøn får du ikke bønnesvar.

Hver type fisk kræver hvert sit fangstredskab
Hele undervisningen er baseret på, hvordan Jesus og disciplene vandt de forskellige typer mennesker for evangeliet. Simon Jacobsen lærte i sin barndom, at hver type fisk, han ville fange, krævede hvert sit fangstredskab. Det samme gælder for mennesker. Der er forskellige måder at nå de forskellige typer mennesker med evangeliet.

Responsen på undervisningen:
Den er jordnær, inspirerende, motiverende og også provokerende.

Book et seminar:

Book et seminar eller inspirationsaften ring på telefon 2844 9494
eller skriv til forfatter@simon-jacobsen.dk

OMTALER

Udfordringen forside

4.12.2014

Udfordringen side 2

4.12.2014

Fandt du ikke hvad du søgte?

kontakt

Telefon

28 44 94 94

E-mail

forfatter@simon-jacobsen.dk

Adresse

Søndervang 3B - 9800 Hjørring
Møstingsvej 5 - 9480 Løkken