Familien Jacobsen på Løkken Strand 2015
Fra venstre Andreas Mathew og India, Simon Jacobsen, Noah, Kaja Jacobsen og Kiaya, Emma, Carsten Jacobsen og Helene Mathew.

1  Simon Jacobsens fødegård Mellemgaard i Brødslev ved Ingstrup i 1956

2 Familietur på stranden i bedstefars badehus i 1950’erne. Simon Jacobsen sidder først til højre i hestevognen sammen med søskende, fætre og kusiner. 

3 Billede af eleverne på Indre Missions Høj- og Ungdomsskole i Horne 1961-62. Simon ses som nummer fire til højre i anden række.

7 I to somre var Simon Jacobsen lejrchef på Josefines Camping i Løkken. Han gav Marie Clausen, der havde været husbestyrer for Josefines far, hendes livs oplevelse med en flyvetur over Løkken. På billedet efter at de er landet ses Marie og Simon med lejrchefemblemet på hans shorts. 

8 Årene 1967-68 aftjente Simon Jacobsen sin værnepligt ved sanitetstropperne med grunduddannelse i Hæren og blev senere overflyttet til Flyvevåbnet. På billedet ses Simon Jacobsen sammen med en soldaterkammerat på øvelse ved Jægersborg.

9 Simon Jacobsen ses her i Baadh & Winthers Eftf. i Hjørring sammen med isenkræmmer Jørgen Jensen.

13 I årene 1991-92 studerede Kaja og Simon Jacobsen teologi ved Europas største Bible College med over 1000 studerende, LOBC. På billedet ses alle studerende og den lokale menighed foran hovedbygningen. 

14 Kaja og Simon Jacobsen sammen med en af grundlæggerne af GOD TV, Rory Alec, i netværkets studier i Jerusalem. Anledningen var afskedsudsendelsen med ægteparret Jacobsen i 2012; den kunne ses i 214 nationer. 

Hvem er Simon?

Simon Jacobsen blev født og voksede op på den egn, som er udgangspunkt for mange af hans skriverier, bøger og artikler.

Når det drejer sig om kirkehistorie og bøgerne om tro på Gud, så har det en naturlig forklaring, idet Simon Jacobsen, født den 19. marts 1947, voksede op på fødegården 1. Mellemgaard, som var et center for evangelisk og karismatisk vækkelseskristendom. 

Vesterhavet lå tæt ved fødegården, og ofte gik turen til Grønhøj Strand for at bade eller besøge hans 2. bedstefars badehus på Løkken Strand. Familiens venner boede i Løkken, så det var naturligt, at byen og stranden blev Simon Jacobsens foretrukne sted at være i fritiden. 

Efter endt skolegang på Ingstrup Skole blev det til et efterskoleophold på 3. Indre Missions høj- og ungdomsskole i Horne

Den første erhvervsuddannelse fik Simon Jacobsen hos 4. isenkræmmer Oluf Møller i Pandrup. Her opstod kendskabet til sommerlivet i Blokhus og ejerne af sommerhusene ved Jammerbugten, som var kunder hos isenkræmmeren, og som Jacobsen leverede flaskegas, havemøbler og plæneklippere til. 

I tiden efter at Simon Jacobsen blev handelsuddannet og isenkræmmer, studerede han teologi på dels på 5. Apostolsk International Højskole i Kolding, dels 6. The Apostolic Bible College i Wales. 

Før og efter opholdet i Wales var Simon Jacobsen 7.lejrchef på Josefines Camping i Løkken to somre, hvor han fik godt kendskab til livet som feriegæst i badebyen. 

Nu var tiden kommet til at aftjene værnepligten, som skete både i 8. hæren og flyvevåbnet.

Uddannelsen som isenkræmmer blev igen aktuel som afdelingschef og senere leder af Vendsyssels store isenkram- og hvidevareforretning 9. Baadh & Winthers Eftf. i Hjørring

Efter 10. giftermålet med Kaja i 1971 fulgte 18 år i Danmarks største forsikringsselskab 11. Codan Forsikring. Efter endt uddannelse som assurandør blev Simon Jacobsen leder af selskabets aktiviteter i det nordvestlige Vendsyssel, og han sluttede som chef-assurandør. 

Kaja og Simon Jacobsen stiftede, og var ledere for, menigheden 12. Nordjysk Bibelcenter i Hjørring 1989 sammen med en gruppe andre kristne. I årene 1991-93 boede familien Jacobsen i Uppsala, hvor Kaja og Simon Jacobsen studerede teologi ved Europas største Bible College med over 1000 studerende, LOBC, 13. Livets Ords Bibelcenter

Samtidig med studierne i Sverige etablerede Simon Jacobsen SKJ Miljö och Vattenteknik og senere SKJ Miljø & Vandteknik i Danmark. 

Fra 1995 var Simon Jacobsen pioner for kristen TV i hele Norden, og i 15 år var han nordisk chef for det globale kristne tv-netværk 14. GOD TV. Han var årsag til, at Hjørring var den første by i verden, hvor GOD TV kom på kabelnet. Tv-netværket nåede ud til 214 nationer og havde 600 millioner potentielle seere under tiden, da Simon Jacobsen var en del af lederskabet. 

Den teologiske baggrund og erfaring som prædikant gjorde det let for Simon Jacobsen at præsentere GOD TV på store 15. konferencer i Norden med op til 35.000 deltagere. Der har også været bud efter Simon Jacobsen som taler i Danmark og udlandet, bl.a. på en konference i Minneapolis i USA over emnet ’Media and the nations”.

Gennem årene har Simon Jacobsen mødt biskopper og kirkeledere rundt om i Norden. Under et besøg i Rom han også til 16. audiens hos pave Franz i Vatikanet

Simon Jacobsen blev i 1999 optaget i det amerikanske biografiske værk ’International WHO’S WHO of Professionals’.

I mange lande findes tilsvarende biografiske bøger. I Danmark er Kraks Blå Bog udkommet årligt siden 1910, og i Norge er Hvem er Hvem udkommet siden 1912.

Det mest anerkendte amerikanske Who’s Who biografi-værk er Marquis Who’s Who, som Albert Nelson Marquis grundlagde i 1898. Han begyndte så at publicere biografiske data og Who’s Who in America i 1899. 

Det har primært været fremtrædende amerikanske personligheder, der blev optaget i Marquis’ publikationer. I en årrække har forlaget også udgivet Who’s Who in the World, hvor der findes kortfattede, nøjagtige biografier af kendte personer fra hele verden, repræsenterende stort set alle arbejdsområder.

Siden 2018 har Simon Jacobsen været optaget i Marquis Who’s Who in the World, og han fik også Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award samme år. Marquis Who’s Who valgte ham til den officielle, prestigefyldte pris som et resultat af hans hårde arbejde og dedikation til sit virke.

Lifetime Achievement Award. 
Simon Jacobsen, is part of an elite group comprising less than 5% of Marquis Who’s Who inductees selected for the Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award.

4 Under læretiden hos isenkræmmer Oluf Møller Pandrup og senere med handelsmedhjælper-eksamen deltog Simon Jacobsen i Danmarks Isenkræmmeres 34. fagkursus i 1965, som han bestod med undervisning på Teknologisk Institut, Købmandsskolen og Bergenholz’ Dekorationsskole.  Simon Jacobsen sidder nr. tre fra venstre sammen med de øvrige deltagere.

5 Simon Jacobsen studerede på Apostolsk International Højskole i Kolding 1966-67. I dag hedder den Højskolen Acts Academy, og hovedfokus er stadig på teologistudiet. Simon Jacobsen ses i midten på bagest række på billedet af de studerende fra flere lande i Europa og Afrika. 

6 For at videreuddanne sig studerede Simon Jacobsen på The Apostolic Bible College i Wales 1967-68. Colleget skiftede senere navn til Apostolic Church School Of Ministry. På billedet ses Simon Jacobsen som nr. tre fra venstre bagest sammen med de øvrige studerende. 

10 Simon Jacobsen blev gift med Kaja den 6. november 1971.

11 Fra 1974 til 1992 var Simon Jacobsen ansat i Codan Forsikring og blev eksamineret assurandør i 1977. På billedet overrækker direktør Kai Hemmingsen diplom for bestået eksamen til Simon Jacobsen. 

12 Kaja og Simon Jacobsen stiftede, og var ledere for, menigheden Nordjysk Bibelcenter i Hjørring i 1989 sammen med en gruppe andre kristne. På billedet ses bibelcentret, der havde til huse i Smutten Hjørring. 

15 Kaja og Simon Jacobsen rejste ofte sammen på konferencer rundt om i Norden for at præsentere GOD TV. Her er ægteparret på den store europæiske pinsekonference PEC2000 i Helsingfors år 2000. 

16 Under et besøg i Rom fik Simon Jacobsen også mulighed for at komme tæt på pave Franz. Dette er adgangskortet til audiensen. 

Nogle år tidligere besøgte Simon Jacobsen Madam Tussaud’s vokskabinet i New York, hvor dette billede af pave Johannes Paul 2. og Simon Jacobsen er taget.

Ring eller skriv

Telefon

28 44 94 94

E-mail

forfatter@simon-jacobsen.dk

Adresse

Søndervang 3B - 9800 Hjørring
Møstingsvej 5 - 9480 Løkken