Børglum Kloster var nordjysk centrum for kirkens magt før reformationen

Tro og kirkehistorie

Bogen beskriver en spektakulær vækkelse, som udsprang i Løkken og berørte hele Nordjylland samt en del af landet. ”1300 år med kristendom i Danmark” hedder et af kapitlerne, der rummer landets kirkehistorie kort fortalt. Løkken har været præget af det åndelige liv, som beskrives gennem 250 år.

1300 år med kristendom i Danmark. En kort beskrivelse af kristendommens indførelse og vejen til religionsfrihed, er beskrevet i Simon Jacobsens bog fra 2018 ”Den store vækkelse.”

Simon Jacobsen har også bidraget til professor Kurt E Larsens bog ”Kirkeretninger i Danmark” som blev lanceret i 2022. Bogen fortæller om Løkken som en frikirkeby.

I 2017 var det 500 år siden, at Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg, en begivenhed der blev startskuddet til reformationen. Simon Jacobsen har udforsket den nordjyske reformator Peder Thomesen, der var munk på Børglum Kloster. I forbindelse med reformationsjubilæet blev beskrivelsen af Peder Thomesen, den første evangeliske biskop i Vendsyssel, publiceret. 

Minibogen ”Guds gave til dig” er skrevet og designet således, at det moderne menneske får lyst til at læse det enkle budskab om, hvorledes man modtager Guds gave, Jesus og det evige liv. Den er lavet i et format, så man let kan have et par stykker i en lomme eller taske. Tidligere kirkeminister og sognepræst Tove Fergo var en varm fortaler for minibogen. 

”Guds gave til dig” er trykt i 50.000 eksemplarer og kan læses her på seks sprog og købes på dansk, norsk, svensk, finsk og spansk

De fleste elsker at rejse og véd, at de skal have et boardingpas for at komme om bord på et fly. Derfor er det let at komme i kontakt med ikke-kristne, på gaden eller hvor man færdes, ved at tilbyde et gratis boardingpas til himlen. Derved får man mulighed for at fortælle dem om vejen til himmelen – livets vigtigste rejse.

”Bibelen, Guds gave til dig” er en flot pocketbibel på 14,7 x 9,7 cm – bogen om Jesus – hele Det Ny Testamente plus 128 sider med stærke, spændende og interessante beskrivelser om, hvad Jesus har gjort i menneskers liv. Denne bibel udkom på svensk i 2013 som ”Bibeln, Guds gåva till dig”, og er nu trykt i 3. oplag,  hvor Simon Jacobsen er medudgiver. 

På dansk findes tre tilsvarende pocketbibler fra samme forlag – Street Bible, Metal Bible og Biker Bible.

I 2005 havde Simon Jacobsen planer om at udgive en bog med titlen ”Vil du også med til himlen.” Bogens indhold blev skrevet, men aldrig udgivet. Nu er de stærke vidnesbyrd om en række personer støvet af og lagt ind på denne site. Det drejes sig om personer, som har haft et usædvanligt møde med Gud, blandt andet Dronning Margrethe, der sagde i et interview: ”Gud blev en virkelighed for mig.”

Kong Christian valgte en pinseprædikant som chef, jagtkaptajn, på kongeskibet Dannebrog. Victor Lorentz Lorck fik sin karriere i Marinen og var samtidig prædikant. Kongen valgte ham ikke blot som jagtkaptajn, men udnævnte ham også til Ridder af Danneborg og Kommandør af 2. grad. Læs beretningen om jagtkaptajnen, da kongeskibet var ved at forlise, og kaptajn Lorcks tale til spejderne.

I forbindelse med, at Pinsevækkelsen fejrede 100-års jubilæum i Nordjylland, forskede Simon Jacobsen i vækkelsens historie i Danmark fra 1907 til 1924, hvor den blev delt i to kirkesamfund, Apostolsk Kirke og Pinsebevægelsen (i dag Mosaik). Forskningen blev publiceret i en række kronikker den kristne ugeavis Udfordringen. 

Efter Simon Jacobsens foredrag på Pandrup Bibliotek i 2019 om kirkelivet og vækkelser i Jammerbugt Kommune har lokalaviserne i kommunen bragt hans forskning i en artikelserie. De 13 artikler begynder med Herrnhuterne, og derefter beskrives de frikirkelige bevægelser og kirkesamfund. Folkekirken og de to folkekirkelige bevægelser Indre Mission og Grundtvigianerne er ikke beskrevet.

Under foredraget om Hjørring Kirkehistorie, 1000 år med kristendom, i Hjørring Baptistkirke 2019 lovede Simon Jacobsen at skrive byens kirkehistorie. Menighedslokalet var stuvende fuldt med interesserede, blandt dem to af Vendsyssels Historiske Museums medarbejdere. Jacobsen forsker fortsat i de over 25 trosretninger, der har været i byen, og VHM’s tidligere, direktør Mogens Thøgersen, er sparringspartner på dette bogværk. 

Siden 2010 har Simon Jacobsen forsket i Løkkens kirkehistorie. Resultatet ses i bogen ”Den store vækkelse”, der udkom 2018, og i et foredrag holdt på Kulturhus Løkken i 2019. Med tiden bliver de godt 20 trosretninger, der har været repræsenteret i Løkken, også beskrevet, lover Simon Jacobsen. Indtil da besvarer han gerne på spørgsmål og fortæller om sin forskning.

I 2018 holdt Simon Jacobsen et foredrag i Ingstrup Baptistkirke om kirkehistorien i sit fødesogn. Byens store baptistkirke vidner om de mange baptister, der var i sognet på et tidspunkt. Indre Mission, Metodistkirken, Missionsforbundet og Adventistkirken havde missionshuse i byen. Frelsens Hær, Guds Menighed, Pinsekirken og Apostolsk Kirke har holdt møder i Ingstrup. Endelig har Jehovas Vidner haft en rigssal i byen gennem en årrække. 

Corona-epidemien satte en stopper for Simon Jacobsens foredrag om Stenums kirkehistorie i Vesterkirken. Så snart det bliver muligt at samles igen under normale forhold, kan alle komme og høre om hans forskning i de trosretninger, som har virket i sognet gennem de sidste århundreder. Allerede nu kan det afsløres, at mere end 10 trosretninger har været virksomme i Stenum Sogn.